เรื่องของยางและความเร็ว

ตัวเลขกับอักษรที่ติดอยู่ที่แก้มยางบอกอะไรเรา บ้าง สำหรับยางที่ผลิตออกมาจำหน่ายทุก
เส้นนอกจากจะมียี่ห้อที่แก้มยาง แล้วยังจะมีตัวเลขกับตัวย่อติดที่แก้มยางด้วยเช่นกัน เราจะมาดูกันว่า
ตัว เลขกับตัวย่อนั้นมันบอกอะไรเราบ้างยกตัวอย่างตัวเลขกับตัว ย่อ เช่น 205/55 R 16 89V
205  บอกความกว้างของหน้ายาง
55   บอกอัตราส่วนขนาดยาง (ซีรี่ส์)
R   บอกถึงโครงสร้างยางว่าเป็นยางแบบเรเดียล
16   บอกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางกะทะล้อ
89V  คือตัวเลขที่ใช้แทนความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง 1 เส้นโดยเทียบหาค่าน้ำหนักจริงจากในตารางเทียบค่าที่ความดันลมมาตราฐาน ถ้าตัวเลขมากขึ้นค่า
ความสามารถในการรับน้ำหนักยางก็เพิ่มขึ้น เช่น ตัวเลข 89 ความสามารถในการรับน้ำหนักของยางเท่ากับ 580 กก. ตัวเลข 91 ความสามารถในการรับน้ำหนักของยางเท่ากับ 615 กก.
205/55 R 16 89V มีความสำคัญเพราะจะบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยางแต่ละเส้น
นั้น ๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสภาพการใช้งานปกติตัวอักษรที่กำหนดมีมากมายแตกต่างกันตามสมรรถนะ เช่น
S ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 180 กม. / ชม.
T ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 190 กม. / ชม.
H ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 210 กม. / ชม.
V ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 240 กม. / ชม.
W ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 270 กม. / ชม.
Y ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 300 กม. / ชม.
ZR ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 240 กม. / ชม. ขึ้นไปคงจะพบทราบกันเล็กน้อยแล้วคราวหน้าหากเลือกซื้อยางก็ควรเลือกดูตัวเลข-ตัว ย่อที่แก้มยางให้เหมาะสมกับการใช้งานจะได้ปลอดภัยในการขับมากขึ้นนอกจากการเลือกใช้ยางให้เหมาะสมแล้วการเติมลมยางให้ถูกวิธียังเป็นการช่วยเพิ่ม ความ
มั่นใจในการขับขี่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้การเติมลมยางให้ถูกวิธี
1. สูบลมยางให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดไว้ขณะที่ยางยังเย็นอยู่ โดยดูจากคู่มือการใช้รถ
เพราะรถแต่ละรุ่นจะใช้ลมยางต่างกัน
2. เพิ่มลดลมยางให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุก
3. อย่าปล่อยลมยางออกเมื่อความดันของลมยางสูงขึ้นในขณะที่ยางยังร้อนอยู่
4. เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงควรเพิ่มลมยางมากกว่าอัตราปกติ 3-5 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
5. ตรวจเช็คลมยางเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

Login